Peuters en kleuters

Rol ouders belangrijk

Bij peuters en kleuters is het begeleiden en adviseren van de ouders en omgeving van het kind een belangrijk deel van de therapie. Ouders krijgen informatie over het (onvloeiend) spreken van hun kind en adviezen op maat. De aanwezigheid van ouders bij de behandeling is daarom noodzakelijk.

Op dit moment zijn er in Nederland twee methoden voor het behandelen van jonge stotterende kinderen. Beide behandelmethoden dienen om het kind vloeiend te leren praten. Ervaring heeft geleerd dat kinderen beide therapieën leuk en plezierig vinden.

Methode 1: Mogelijkheden en verwachtingen

Ten eerste kunnen we werken met het Mogelijkheden en Verwachtingen Model (Demands en Capacities model). Daarbij zoeken we naar de balans tussen de verwachtingen die de omgeving aan het kind stelt en de mogelijkheden van het kind. De begeleiding bestaat in eerste instantie uit het meekijken over de schouder van de ouder(s), waarbij de ouder leert om de communicatie zo aan te passen dat het kind zoveel mogelijk vloeiend gaat spreken. De ouder wordt voor het kind een zo helpend mogelijk spreekvoorbeeld en een zo gemakkelijk mogelijke gesprekspartner. Waar nodig versterken we de mogelijkheden van het kind op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, de emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Meer informatie kunt u vinden op www.stotteren.nl.

Methode 2: Lidcombe Programma

 De tweede gangbare behandelmethode is het Lidcombe Programma. Dit is een gestructureerd programma met als doel de spontane vloeiendheid te versterken. Het is gebaseerd op operante conditionering. De kern van de benadering bestaat uit het prijzen van vloeiende uitingen. De niet-vloeiende uitingen worden op positieve en helpende manier tot verbetering uitgelokt en bekrachtigd.