Jongeren

Vrij(er) en opener communiceren

Bij de begeleiding van jongeren sluit ik aan bij: wie ben jij, wat heb jij op dit moment nodig en wat wil je bereiken. De invloed van het stotteren op het leven van de puber staat centraal en wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken, besproken en samen onderzocht. Tijdens het onderzoek brengen we zowel de buitenkant (wat te horen en te zien is) als de binnenkant (gedachten en gevoelens) van het stotteren in kaart. De therapie is erop gericht om vrij(er) en opener te kunnen communiceren, met of zonder stotteren en minder belemmerd te worden door het stotteren. Pas als iemand niet meer tegen zijn of haar stotteren vecht, zich ervoor schaamt of ervan schrikt, kan hij of zij bepaalde vloeiendheidsbevorderende technieken leren toepassen. Maar de eerste stap is het stotteren en spreken weer gemakkelijk te maken en weer te durven spreken.

Bij de behandeling van jongeren is het belangrijk dat de directe omgeving betrokken wordt, maar dat zal altijd in overleg met de jongere gebeuren.

Vaak heeft het een meerwaarde om, aanvullend naast of na het individuele traject, in een groep met leeftijdsgenoten die ook stotteren, aan het stotteren en alles wat daarmee samen hangt te werken. Dit kan bij Relaxed Anders Praten (RAP); een intensieve groepstherapie voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie. Zie voor uitgebreide informatie www.nedverstottertherapie.nl of www.stottercentra.nl.

Meer informatie

Meer informatie over stotteren is te vinden op:

De Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen omvat evidence based aanbevelingen over wanneer een logopedist/stottertherapeut gaat behandelen en met welke behandelmethode. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Patiëntenversie van deze Richtlijn.