Werkwijze

Hoe is de gang van zaken bij Stottertherapie Amersfoort? Op deze pagina leest u meer over hoe u zich kunt aanmelden, het intakegesprek en de vergoeding van de consulten. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze gerust!

Aanmelden

Stottertherapie Amersfoort is geopend op dinsdag. Op termijn zal de vrijdag erbij komen. Wanneer u of uw kind zich wilt aanmelden bij Stottertherapie Amersfoort, dan kan dit telefonisch via 06-52 01 25 38, via het contactformulier of per mail naar info@stottertherapie-amersfoort.nl. Als u zich per mail aanmeldt, is het fijn als u uw telefoonnummer vermeldt. Ik kan dan persoonlijk contact met u opnemen voor het afstemmen van een paar praktische zaken, uw wensen en mogelijkheden voor u of uw kind. Op mijn werkdagen ben ik tussen 8.30 en 18.00 uur telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat u de voicemail krijgt, bijvoorbeeld als ik aan het behandelen of in overleg ben. Wilt u dan de voicemail inspreken? Ik bel u zo spoedig mogelijk terug.

Verwijzing nodig

Voor onderzoek en behandeling in Stottertherapie Amersfoort hebt u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Wilt u deze verwijzing bij uw eerste afspraak in de praktijk meenemen?

Intakegesprek

Na aanmelding maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een eerste gesprek (intake) en logopedisch onderzoek. Bij de eerste afspraak/intake verzoek ik u de volgende zaken mee te nemen:

  • verwijsbrief arts
  • gegevens verzekering
  • identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
  • eventuele gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling.

Aansluitend aan het onderzoek bespreken we of behandeling bij Stottertherapie Amersfoort wenselijk en geïndiceerd is. Zo ja, dan zal ik in overleg met u bekijken welke aanpak of behandelmethode het beste aansluit bij de hulpvraag en mogelijkheden van u of uw kind. Soms is verlengde diagnostiek op bijvoorbeeld spraak- en taalgebied wenselijk. Ook kan overleg met en/of aanvullend onderzoek bij een andere discipline noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld door de keel-neus-oorarts (kno-arts).

Als logopedie-stottertherapie geïndiceerd is, probeer ik u of uw kind zo snel mogelijk in te plannen voor behandeling. Mogelijk komt u eerst op de wachtlijst. Hoe lang u moet wachten, hangt af van de ernst en last van de problematiek en wat uw mogelijkheden zijn.

Zowel het onderzoek als de behandeling vinden plaats in de praktijk. Behandeling bij u thuis is alleen mogelijk als er een medische indicatie is.

Bij het starten van de behandeling zal ik een behandelovereenkomst met u afsluiten. Hierin staan de gemaakte afspraken over de behandeling en de wijze van vergoeding.

Multidisciplinair

Ik werk samen met huisartsen, specialisten en/of consultatiebureaus en stel hen als verwijzer op de hoogte van de onderzoeksbevindingen en het verloop van een eventuele behandeling. Daarnaast werk ik samen met audiologische centra, keel-neus-oorartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, scholen en (gespecialiseerde) peuteropvang. Om u of uw kind zo goed mogelijk te begeleiden neem ik, indien wenselijk en uitsluitend in overleg met u, contact met hen op voor uitwisseling, advies en/of afstemming.

Rol ouder/verzorger

Ik betrek u als ouder(s) nauw bij de behandeling van uw kind. Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het nodig dat u samen met uw kind thuis oefent. Ik zal regelmatig een oudergesprek inplannen voor evaluatie en afstemming. Maar geef het ook gerust zelf aan als u behoefte hebt aan een oudergesprek. Dan plannen we dat samen in.