Visie

Op weg naar meer plezier en vrijheid in het spreken

Hoe boeiend is het om samen met u of uw kind een stukje mee te mogen reizen op weg naar meer plezier en vrijheid in het spreken, meer zelfvertrouwen en daar waar mogelijk meer vloeiendheid, om te kunnen zeggen wat u of uw kind wil zeggen. Hoe mooi om samen van dat proces te mogen genieten.

Stottertherapie Amersfoort richt zich op kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen met de wens vloeiender te spreken. Ik bied iedere cliënt gespecialiseerde logopedische begeleiding op maat.

Remember, happiness is a way of travel not a destination

Bij de behandeling van jonge kinderen kijk ik graag zo breed mogelijk naar het kind. Ouders en verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Hun informatie en de aard van de hulpvraag zijn onontbeerlijk om een goed beeld van de totale ontwikkeling van het kind te krijgen en diens kwaliteiten.

Ook bij jongeren en volwassenen vind ik het belangrijk om daar waar wenselijk de omgeving bij het proces te betrekken. Stotteren doe je immers met zijn tweeën. We zullen echter altijd samen een ‘plan van aanpak’ maken. Wat is passend voor u, op dat moment en binnen uw mogelijkheden? We zullen aandacht schenken aan vloeiender leren spreken, maar ook aan ‘vloeiender leren stotteren’ met als doel de vrijheid te ervaren om te kunnen en durven zeggen wat u wilt zeggen.

Kwaliteit

Ik streef naar kwaliteit binnen mijn behandelingen. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en erkend door de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie. Sinds 2018 ben ik ook Europees geregistreerd in het EFS-register. Ik werk volgens de Richtlijn Stotteren, die landelijk erkend en verplicht is sinds 1 januari 2016.

Daarnaast ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volg regelmatig na- en bijscholing. Deze richt zich op het verbeteren van de kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen binnen de stottertherapie en inhoudelijke verdieping op het gebied van de mens als zijn geheel: het gedrag maar ook het voelen en denken. De leeftijdsgroep kinderen heeft daarbij mijn speciale aandacht en affiniteit.

De praktijk beschikt over een netwerk van aangrenzende disciplines, waarmee ik nauw samenwerk.