Tarieven & vergoeding

Vergoeding

Logopedie en gespecialiseerde logopedische zorg als stottertherapie (declaratiecode 4301) vallen onder het basispakket in de zorgverzekering. Cliënten vanaf 18 jaar moeten eerst hun eigen risico zelf betalen. Dit is een wettelijke regeling. Voor kinderen is er geen verplicht eigen risico.

Om voor vergoeding voor logopedie-stottertherapie in aanmerking te komen, is het fijn als u een verwijzing van uw huisarts of specialist hebt. Ik vraag u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij onze eerste afspraak mee te brengen.

Stottertherapie Amersfoort heeft voor 2024 alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.. Hebt u een polis afgesloten bij Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar N.V., Pro Life Zorgverzekeringen of One Underwriting B.V.? Dan worden de kosten van de consulten direct bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit het basispakket. Informatie hierover staat in uw polisvoorwaarden. Blijkt u onvoldoende of niet verzekerd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten? Dan bent u in 2024 zelf verantwoordelijk voor de gemaakte zorgkosten. U krijgt maandelijks een factuur van mij die u rechtstreeks aan mij betaalt. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis die u hebt, zal deze het bedrag slechts gedeeltelijk vergoeden. Hebt u een restitutiepolis afgesloten bij een zorgverzekeraar, dan hebt u vrijheid van zorgkeuze en krijgt u meestal het volledige bedrag vergoed.

Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en vergoeding van niet-gecontracteerde logopedie.

Tarieven 2024 bij Zilveren Kruis

Behandeltarief Stottertherapie Amersfoort in 2024 bij Zilveren Kruis
Anamnese en onderzoek na verwijzing (declaratiecode 4061)€ 58,04
Individuele logopedie-stottertherapie (declaratiecode 4301)€ 79,24
Individuele zitting Tele-logopedie stotteren€ 79,24
Individuele zitting reguliere logopedie, 30 minuten (declaratiecode 4000)
€ 40,40
Overleg met derden, per 30 minutennvt
Schoolobservatie of gesprek, per 60 minutennvt
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de cliënt, max. 30 minuten€ 39,61
Uit huis toeslag€ 18,90
Telefonisch consult (duur 15 minuten)€ 25,93
Verslaglegging aan derden op verzoeknvt

Tarieven 2024 bij niet-gecontracteerde zorg

Behandeltarief Stottertherapie Amersfoort in 2024 bij niet-gecontracteerde zorg
Individuele logopedie-stottertherapie (declaratiecode 4301)€ 87,50
Individuele zitting Tele-logopedie stotteren€ 87,50
Individuele zitting reguliere logopedie, 30 minuten (declaratiecode 4000)
€ 43,75
Overleg met derden, per 30 minuten€ 43,75
Schoolobservatie of gesprek, per 60 minuten€ 87,50
Uit huis toeslag€ 25,35
Telefonische consulten, per 15 minuten€ 21,88
Verslaglegging aan derden op verzoek€ 87,50

Afspraak afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Bent u verhinderd? Zeg de afspraak dan minstens 24 uur van tevoren af. Te laat afgezegde of niet-nagekomen afspraken breng ik (ongeacht de reden) bij u in rekening. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota van mij.