Klachtenregeling

Ik streef ernaar zo goed en transparant mogelijk zorg te verlenen aan iedereen die ik begeleid. Als cliënt of ouder van een kind dat bij mij in behandeling is, kunt u desondanks ergens ontevreden over zijn. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

Hebt u een klacht over de logopedische behandeling of over mij, dan wil ik u vragen dit allereerst met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, bekijk dan de folder van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarin staan de verdere mogelijkheden.

Download flyer