Mogelijkheden tele-logopedie

In principe vinden alle consulten live in de praktijk plaats. Mocht het om (gezondheids)redenen niet mogelijk zijn om naar de praktijk te komen, dan bestaat er ook een mogelijkheid om online af te spreken. Deze zogenoemde tele-logopedie vraagt van beide partijen een (andere) voorbereiding voor het consult, waardoor tijdig overleg (24 uur van tevoren) noodzakelijk is om samen te besluiten wat mogelijk en wenselijk is in relatie tot de gereserveerde tijd.

Belangrijk

Als u door omstandigheden uw afspraak in de praktijk moet/wilt veranderen naar een digitale afspraak, hoor ik dat graag uiterlijk 24 uur van tevoren in verband met de voorbereiding van het consult. Mocht u binnen de termijn van 24 uur de afspraak willen veranderen, dan gelden helaas de afspraken voor te laat geannuleerde afspraken (zie bij Vergoedingen).

Tarief

Het tarief voor tele-logopedie en consulten die in de praktijk hebben plaatsgevonden is hetzelfde (zie voor aanvullende informatie bij het kopje Tarieven & Vergoeding). Als u niet bij Zilveren Kruis verzekerd bent, adviseer ik u bij uw zorgverzekering na te vragen of dit ook geldt voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar (vraagt u specifiek om de vergoeding van een individuele zitting tele-logopedie stotteren bij ongecontracteerde logopedie/stottertherapie). In 2024 vergoedt helaas niet iedere zorgverzekeraar tele-logopedie en zijn er soms afwijkende vergoedingen voor zogenoemde zorg op afstand.